Serbian flag English flag Hungarian flag
Pozovite nas: +381 24 670 970
17th јул 2020 | by: JO

Jevrejska opština Subotica je uz finansijsku pomoć Holandskog humanitarnog fonda i participaciju roditelja organizivala “Šemeš – dečiji jevrejski edukativni kamp” na Kopaoniku od 28. juna do 5. jula 2020. godine.

U programu koji je obuhvatao i jevrejsku edukaciju ali i aktivnosti u prirodi, koje su svima nakon nedelja izolacije prijale, učestvovalo je jedanaestoro dece, uzrasta od 4 do 14 godina, u pratnji svojih roditelja iz Jevrejske opštine Subotica.

Edukativni projekat “Šemeš” je trebalo da se tokom cele 2020. godine vikendom odvija u Jevrejskoj opštini Subotica ali je epidemija Korona virusa to osujetila.

Holandski humanitarni fond je izašao u susret i saglasio se sa predlogom da se godišnji program kondenzuje i realizuje u nedelju dana što se pokazalo kao odlična ideja jer su deca bila posvećena učenju, bilo je vremena da se utvrdi naučeno, da se deca žbliže, da se razvijera identitet i kolektivni duh kako među decom tako i među njihovim  roditeljima.

Ovakav projekat je popunio prazninu koja je nastala zbog nemogućnosti organizovanja i odlaska u Sarvaš ili Pirovac.

Sam program i edukativni materijal su veoma profesionalno pripremile Sonja Viličić i Mia Nuhanović, Eva Birman je pomogla u realizaciji istog a u pojedine aktivnosti su se uključili i roditelji. Akcenat je bio na jevrejskim simbolima i praznicima ali je ostalo vremena i za zabavu.

Dobro zdravlje i lepo vreme je poslužilo učesnike Šemeša pa su i izleti ostali u lepoj uspomeni.

Roditelji su pohvalili program i izrazili želju da se i iduće godine ponovi ovakav projekat.

Kancelarija Jevrejske opštine Subotica

Objavi