Serbian flag English flag Hungarian flag
Pozovite nas: +381 24 670 970
27th dec 2014 | by: josu

O Jevrejskoj opštini Subotica

JEVREJSKA OPŠTINA SUBOTICA

Jevreji u Subotici žive od 1775. godine. Zgrada Jevrejske opštine Subotica podignuta je 1902. godine, u isto vreme kada i zdanje monumentalne Nove Sinagoge. Nalazi se u strogom centru grada i pod zaštitom je kao vredno arhitektonsko nasleđe secesijkih graditelja: Dežea Jakaba (Jakab Dezső) i Marcela Komora (Komor Marcell), koji su projektovali i Sinagogu, Gradsku kuću i još neke zgrade u Subotici, dajući joj tako epitet grada secesije.
Zgrada je prvobitno bila sedište Glavnog rabinata, a posle Drugog svetskog rata je u njoj sedište Jevrejske opštine Subotica. Ulaz u Jevrejsku opštinu je iz Ulice Dimitrija Tucovića. U njenom prizemlju su smeštene Mala sinagoga, Svečana sala sa pozorišnom binom i društvena prostorija, a na spratu je kancelarija Jevrejske opštine sa nekoliko lepo uređenih prostorija, među kojima su biblioteka, kuhinja, kupatilo i gostinska soba. Ulaz Opštine je otvoren i prema drvorištu Velike sinagoge, pa sa njom čini organsku celinu. Fasade opštinskog zdanja su obnovljene i dovedene u prvobitno stanje, uvedeno je etažno grejanje na zemni gas.
Kancelarija Jevrejske opštine otvorena je za stranke svakog radnog dana. Jevrejska opština Subotica otvorena je, takođe, za saradnju sa svim kulturnim istitucijama u gradu, pa je tako imala zajedničke projekte sa Gradskim muzejom, Gradskom bibliotekom, sa nekim školama, čiji su đaci posetili Sinagogu, održali u našim prostorijama književne večeri i promocije knjiga, kao i sa brojnim udruženjima i kulturnim delatnicima.
„Otvorena vrata“ su stalni godišnji projekat povodom Evropskog dana jevrejske baštine. Tada pozivamo Subotičanima da im približimo rad Jevrejske opštine i običaje njihovih jeverjskih sugrađana.