Serbian flag English flag Hungarian flag
Pozovite nas: +381 24 670 970
29th dec 2017 | by: JO

Hanuka je radostan praznik i traje osam dana. Hanuka predstavlja podsećanje na ponovno posvećenje jerusalimskog Svetilišta nakon pobede Makabejaca, 165. godine pre n.e. nad helenističkom grčko-sirijskom vojskom i samovoljom, kojom su helenistički vladari hteli zabraniti versku praksu Jevreja.

Vrednosti koje ovaj praznik stavlja u prvi plan su odansot i harbrost u uslovima proganjanja, značaj religijske slobode i snaga prava da se pokori sila.

 

Glavni elemenat praznovanja Hanuke jeste paljenje osam svetlila tokom osam dana na osmokrakom svećnjaku, tj. na posebnoj menori koja se prema prazniku naziva hanukija. Pali se jedan plamen prve večeri, dva plamena druge i tako redom. Paljenje se vrši posebnim pomoćnim, tzv. šamaš-svećem. To se ne radi samo u sinagogi, već u svakom domu, a hanukija se postavlja blizu ulaznih vrata ili u prozor kako bi se, kako to rabini kažu: „širilo saznanje o tom čudu”.

 

Ove godine u Jevrejskoj opštini Subotica zajednički smo proslavili Hanuku u petak, 15. decembra kada su deca uoči četvrtog dana praznika na hanukiji zapalila četiri svetala.

 

Podelom darova deci i zajednička večera učinila je dolazak Subote nezaboravnim.