Serbian flag English flag Hungarian flag
Pozovite nas: +381 24 670 970
27th dec 2014 | by: josu

Godina Broj subotičkih Jevreja Broj stanovnika Subotice Udeo jevreja u %
1775 4 osobe
1780 19 osoba 18.730 0,10
1781 29 osoba 19.373 0,15
1788 82 osobe
1794 97 osoba – 21 porodica 20.147 0,48
1805 67 osoba 21.537 0,31
1808 234 osobe – 44 porodice
1809 47 porodica
1820 375 osoba – 64 porodice 32.274 1,16
1830–31 464 osobe – 81 porodica 32.984 1,41
1844 623 osobe – 117 porodica
1848 649 osoba oko 40.000 1,62
1880 1.647 osoba 61.367 2,68
1890 2.540 osoba 72.737 3,49
1900 3.024 osobe 81.464 3,71
1910 3.539 osoba 93.232 3,80
1921 3.905 osoba 90.961 4,28
1931 3.758 osoba 100.058 3,76
1941 3.549 osoba (6.105 osoba) 102.736 3,45 (5,94)
1941–44 4.000 u radnim logorima
1945.5.9. után 1057 osoba
1946 1065 osoba
1950 981 osoba 63.079 (1948) 1,56
1950 643 osobe (alija)
1951 410 osoba (alija)
1952 403 osobe
1958 441 osoba 66.091 (1953) 0,67
1964 363 osobe 75.036 (1961) 0,48
1973 298 osoba 88.813 (1971) 0,36
1981 85 osoba u popisu 100.516 0,08
1983 168 osoba
1991 68 osoba u gradu, a77 u opštini po popisu 100.386 0,07
1993 povećava se broj onih koji se izjašnjavaju kao Jevreji
1998 217 osoba

Prema podacima tabele vidan je porast broja Jevreja u Subotici sve do 1921. godine, pa se u godinama koje su prethodile Drugom svetskom ratu se primećuje manji pad u tom rastu.

Pozivanje u radne jedinicama za Jevreje, vojne obveznike, je počeo 19. septembra 1941. godine.

U Mađarskoj šoa, holokast započinje ulaskom nemačkih trupa u martu 1944. godine.

Naredba broj 6163/1944 doneta 7.aprila 1944. godine predviđa „čišćenje države od Jevreja”. Operativna odluka o tome je doneta 19. aprila, a od 26. aprila se uspostavljaju koncentracioni logori i geta.

U subotičkom getu je živelo 3.500 ljudi. Geto je biosmešten u blizini teretne železničke stanice izloženo opasnosti od satlnih vazdušnih napada.

Subotički sabirni logor je bio formiran za prihvat novosadskih Jevreja i jevreja iz srednje Bačke. Tu je bilo ukupno 4.000 ljudi. Hranu im je obezbeđivala subotička Jevrejskaopština. Posle dvadesetak dana boravka u ovom logoru, jevreji su bili prebačeni u sabirni logor u baji, a zatim sprovedeni u Nemačku.

Geto bolnica je bila smeštena na teretnoj stanici. Nakon deportacije subotičkih Jevreja, 16.juna 1944. godine, bolnica je razorena u bombardovanju grada.

Iako broj žrtava u „Imeniku subotičkih Jevreja žrtava fašističke okupacije1941-1945” iznosi svega 2006 osoba, mobilizacijom u radne jedinice i deportacijom bilo je obuhvaćeno 6105 subotičkih Jevreja ili osoba koji su prema rasnim zakonima smatrani Jevrejima. Od njih se vratilo 1065 (17,44%), a stradalo 5040 (82,56%).